Tjenester: Plan, bygg- og reguleringsoppdrag

Øverby Plan og Byggservice © 2007


Kontakt:


E-post: post@otaby.no


• Telefon:  63 86 30 71

• Faks:      63 86 30 71

• Mobil:     920 83 300


Post og Besøksadresse:

Gunhildrudveien 40,            1930 Aurskog


Organisasjonsnummer: 981261976

981 261 976

Prosjekter   Følgende prosjekter er under arbeide: • Tegning av blokkbebyggelse Skattumlia, Løken, A-H. (33 leiligh.)


 • Brannteknisk prosjektering av terrasseblokk Skattumlia, Løken


 • Reguleringsplan for Foss Eiendom AS, Lillestrøm kommune


 • Tegning av tilbygg næringsbygg, Foodman AS, Aurskog

         

 • Brannprosjektering av næringsbygg, Foodman AS, Aurskog


 • Tegning av tilbygg næringsbygg AVR, Aurskog


 • Prosjektering av vei, vann og avløpsanlegg og utarbeidelse av digitale kart for oppmåling for boligområde Nedre Haug, Aurskog.


 • Tegning av treningssenter Spenst, Bankgården, Sørumsand


 • Opptegning av all gårdsbebyggelse inklusive tilbygg/påbygg våningshus samt nytt vognskjul m. varmesentral samt prosjektering av ombygging av låve til selskapslokaler og overnatting med brannprosjektering på eiendommen Gunhildrud i Aurskog.


 • Tegning av ny bolig, Bjørkelangen


 • Tegning av tilbygg 6.mannsbolig, Lierfoss


 • Tegning av tilbygg til 2 bolighus på Sørumsand


 • Tegning av restaurering bolighus Aurskog.

  Ta kontakt for avtale
    Sentralgodkjent for:


  • Prosjektering av Arkitektur i tiltaksklasse 2


  • Søker for alle typer tiltak i tiltaksklasse 2


  • Prosjektering av Utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 2


  • Prosjektering av Vannforsynings-, avløpsanlegg i tiltaksklasse 2


  • Prosjektering av Brannkonsept i tiltaksklasse 2