Tjenester: Plan, bygg- og reguleringsoppdrag

Øverby Plan og Byggservice © 2007

Kontakt:


E-post: post@otaby.no


• Telefon:  63 86 30 71

• Faks:      63 86 30 71

• Mobil:     920 83 300


Post og Besøksadresse:

Gunhildrudveien 40,            1930 Aurskog


Organisasjonsnummer: 981261976

981 261 976

Velkommen til

Øverby Plan og Byggservice


Jeg påtar meg oppdrag innen:


 • Utarbeidelse av reguleringsplaner og bebyggelsesplaner digitalt i SOSI-standard


 • Utarbeidelse av VA-planer digitalt i SOSI-standard


 • Tegning av boligbebyggelse og næringsbygg o.l.


 • Tegning, konstruksjon og oppfølging av bolig- og næringsbygg


 • Brannteknisk vurdering av bygg


 • Rådgivning og byggeledelse


Ta kontakt for avtaleÅpningstider: Mandag - fredag:

10.00 - 16.00

      Prosjekt: Skattumlia boligfelt

  Sentralgodkjent for:


 • Prosjektering av Arkitektur i tiltaksklasse 2


 • Søker for alle typer tiltak i tiltaksklasse 2


 • Prosjektering av Utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 2


 • Prosjektering av Vannforsynings-, avløpsanlegg i tiltaksklasse 2


 • Prosjektering av Brannkonsept i tiltaksklasse 2