Tjenester: Plan, bygg- og reguleringsoppdrag

Øverby Plan og Byggservice © 2007

Kontakt:

 

E-post: post@otaby.no

 

• Telefon: 63 86 30 71

• Faks: 63 86 30 71

• Mobil: 920 83 300

 

Post og Besøksadresse:

Gunhildrudveien 40, 1930 Aurskog

 

Organisasjonsnummer:

981 261 976

Velkommen til

Øverby Plan og Byggservice

 

Jeg påtar meg oppdrag innen:

 

 • Utarbeidelse av reguleringsplaner og bebyggelsesplaner digitalt i SOSI-standard

 

 • Utarbeidelse av VA-planer digitalt i SOSI-standard

 

 • Tegning av boligbebyggelse og næringsbygg o.l.

 

 • Tegning, konstruksjon og oppfølging av bolig- og næringsbygg

 

 • Brannteknisk vurdering av bygg

 

 • Rådgivning og byggeledelse

 

Ta kontakt for avtale

 

 

Åpningstider: Mandag - fredag:

10.00 - 16.00

Prosjekt: Skattumlia boligfelt

Sentralgodkjent for:

 • Søker for alle typer tiltak i tiltaksklasse 2
 • Prosjektering av Arkitektur
 • Prosjektering av Utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 2
 • Prosjektering av Vannforsynings-, avløps- og fjernvarmeanlegg i tiltaksklasse 2
 • Prosjektering av Brannkonsept i tiltaksklasse 2