Tjenester: Plan, bygg- og reguleringsoppdrag

Øverby Plan og Byggservice © 2007

Kontakt:

 

E-post: post@otaby.no

 

• Telefon: 63 86 30 71

• Faks: 63 86 30 71

• Mobil: 920 83 300

 

Post og Besøksadresse:

Gunhildrudveien 40, 1930 Aurskog

 

Organisasjonsnummer:

981 261 976

Yrkesfaglig bakgrunn:

 

Befal i forsvaret

 

Bygningssjef og brannsjef i Aurskog-Høland kommune

 

Teknisk sjef i Aurskog-Høland kommune

 

Overingeniør og Sjefsingeniør i Statens Branninspeksjon

 

Referanseprosjekter:

 

 • Reguleringsplan for parkeringsanlegg Aurskog senter
 • Reguleringsplan Fornebo boligfelt, Løken, Aurskog-Høland
 • Reguleringsplan for Digerneset hytte- og fritidssenter, Hemnes
 • Reguleringsplan for Prestegårdshagan Industriområde, Løken
 • Reguleringsplan for Svensrud Næringspark, Ask, Gjerdrum komm.
 • Reguleringsplan for Busstomta, Nettbuss AS, Bjørkelangen
 • Reguleringsplan for Vegdirektoratets brolager, Bjørkelangen
 • Reguleringsplan for boligfelt Burhol Nordre, Bjørkelangen
 • Reguleringsplan for boligfelt Aurstadtunet, Aurskog
 • Reguleringsplan for boligfelt Jordet/Svingen, Fet
 • Reguleringsplan for vegkryss riksvei 169/Oberst Kruses vei, Løken
 • Reguleringsplan for Skattumlia boligområde, Løken
 • Reguleringsplan for Masseuttak Marker kommune, Østfold
 • Reguleringsplan for Masseuttak, Rømskog kommune, Østfold
 • Reguleringsplan for Masseuttak, Fet kommune
 • VA-plan for boligfelt Festningsåsen II, Bjørkelangen, Aurskog-Høl.
 • VA-plan for boligfelt Fornebo, Løken, Aurskog-Høland
 • VA-plan for boligfelt Løken Sag, Aurskog-Høland
 • VA-plan for boligfelt Aurskog Stadion, Aurskog-Høland
 • VA-plan for boligfelt Myrvold II i Aurskog
 • Kirkegårdsplan for Sørum kirke
 • Kirkegårdsplan for Frogner kirke
 • Brannteknisk vurdering og utarb. av branndok.mappe for Bjørkelangen Hotell
 • Brannteknisk vurdering og utarb. av branndok.mappe for

Skattumlia terrrasse boligblokk, Løken

 • Brannteknisk vurdering av Europris, Sørumsand
 • Brannteknisk vurdering av Sommerly Barnehage i Fet
 • Brannteknisk vurdering av "Fjøset" golfrestaurant, Aurskog
 • Brannteknisk vurdering av Codan AS Norge, Gjerdrum
 • Brannteknisk vurdering av Cam. Collets vei 18, Oslo
 • Brannteknisk vurdering av Åkerbergveien 30, Oslo
 • Brannteknisk vurdering av driftsbygning, Hvittingfoss
 • Brannteknisk vurdering av klubbhus, Fet Idrettslag
 • Brannteknisk vurdering av forsamlingslokale Fet Røde Kors
 • Tegning av ombygging næringsbygg Hvamsvingen 7, Skjetten
 • Tegning av barnehage Trampen i Aurskog
 • Tegning tilbygg Epletunet barnehage i Aurskog.
 • Tegning av flere våningshus på gårder i Aurskog
 • Tegning av flere boliger innen Akershus fylke

Sentralgodkjent for:

 • Søker for alle typer tiltak i tiltaksklasse 2
 • Prosjektering av Arkitektur
 • Prosjektering av Utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 2
 • Prosjektering av Vannforsynings-, avløps- og fjernvarmeanlegg i tiltaksklasse 2
 • Prosjektering av Brannkonsept i tiltaksklasse 2